Velkommen til min hjemmeside

Næstelsø Sogns Historie 1. Del

 

Udgivet 1984 af Næstelsø, Bonderup og Brandelev bylaug

 

Medforfatter Ole Krogh Jensen

 

Beskriver alt det fælles i sognet. Kirke, skoler, degne og lærere, forsamlingshuse. Sogneforstanderskab og sogneråd, sognefogeder. Jordemødre, andelsforetagender, brugsforeninger og mejerier. Foreningsliv, Næstved, Præstø, Mern Banen, postvæsen.

 

Bogen er udsolgt, men kan lånes på biblioteket