Velkommen til min hjemmeside

OLE KROGH JENSEN

 

Lidt om mig selv:

 

Siden mine drengeår har jeg haft en stærk interesse for slægts- og lokalhistorie. Jeg er født på den slægtsgård, som jeg nu har ejet i næsten 50 år. Slægten har været på gården siden 1772 og er videreført i mandslinien, hvor jeg er 6. generation. I gennemsnit er det 40 år pr. generation.

 

I 1979 var jeg med til at oprette Fladså Lokalhistoriske Forening og Arkiv, hvor jeg var næstformand i 7 år og formand i 22 år. I 15 år har jeg været i bestyrelsen for Dansk Slægtsgårdsforening, Sjælland Syd, 7 år som næstformand og 8 år som formand.

Jeg har skrevet min slægtshistorie på 211A4 ark sider i 2005. Af foredrag har det mest efterspurgte været om Gøngehøvdingen Svend Poulsen, roman og virkelighed, som er holdt over 100 gange, derefter om mordet på herremanden Ahasverus Becher på Bækkeskov

.

Nærmere beskrivelser om mine artikler er at finde under bynavnene.

 

I 2012 har jeg skrevet talrige læserbreve i landets dagblade og landbrugsfaglige tidsskrifter om miljølovgivningen, hvor man forbyder dyrkning af jorden i en bredde af 10 meter på begge sider af vandløb, åbner rørlagte vandløb og forhindrer afvanding af landbrugsarealer.

 

For min gård er det afgivelse af 2,7 ha eller 10% af arealet, hvor der bliver offentlig adgang foruden driften af det resterende areal bliver mindre rentabelt. Alt uden erstatning.

 

Der tegner sig et slutspil for landbrug på denne gård, som berører mig dybt og som jeg aldrig havde troet muligt i det demokratiske Danmark.

 

Kilder:

Optegnelser og mundtlige overleveringer fra min fædrene slægt. Navnlig farbror Christian (født 1877) og faster Kristiane (født 1884) har bidraget med mange oplysninger. Desuden har jeg samlet oplysninger gennem utallige samtaler med egnens befolkning, hvor jeg også har fået lov til at læse mange private papirer og dokumenter.

 

Kirkebøger, folketællinger, godsarkiver, realregistre, Næstelsø præstegaardsarkiv er alle gennemgået og undersøgt.

Artikler i Historisk Samfunds årbøger for Præstø amt samt mange andre artikler.

 

Af bøger kan nævnes:

Gavnøbogen og Snesere sogns historie af lærer Jensen, Snesere.

Svend Poulsen og Kulturbilleder af lærer Severin Kjær, Kongsted.

Optegnelser om Gisselfeldt af godsforvalter Rasmussen.

Noget om Rønnebæk sogn og Rønnebæksholm af Franziska Carlsen.

Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg II del af Marie Oldenburg.

 

Alt samlet gennem 65 år.

 

©Gengivelse af artiklens indhold er ikke tilladt med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra forfatteren Ole Krogh Jensen.

 

Har du en kommentar eller noget du vil spørge om

kan du skrive en besked under kontakt