Velkommen til min hjemmeside

Lars Jørgen Jørgensen

 

Lars Jørgen Jørgensen

 

Lars Jørgen Jørgensen

Født 2. oktober 1824 ved Sortsø Skanse.

Forældre Jørgen Jørgensen og Ane Andresen.

Viet i Bogø kirke 21. november 1851 til Kirstine Johanne Marie Hansen, forlover Hans Hansen

Født 2. maj 1825, Bogø

Forældre Hans Mortensen og Mette Kirstine Jacobsdatter.

 

Lars Jørgen Jørgensen var iflg KB Nr. Vedby i Gaabense 1857 som færgekarl, hvor en søn Jacob døbes.

Indtil sin død 20. September 1893 boede han i Gaabense, hvor han blev en meget markant skikkelse.

 

Lars Jørgen Jørgensen

 

Som færgekarl boede familien i en af de små færgekarlehuse, lønnen var 38 Rigsdaler, frit hus og en lille jordlod som lå omtrent hvor dæmningen til Storstrømsbroen er anlagt.

 

Efter jernbanen blev åbnet til Orehoved i 1872 blev alle færgekarle afskediget og måtte finde et andet arbejde og fraflytte færgekarlehusene.

 

Lars Jørgensen ville gerne blive i Gaabense og på det tidspunkt var der hverken lejligheder eller byggegrunde til rådighed, så han begyndte at fylde op i stranden lige syd for Færgegården og byggede her et hus med en have til, som blev til Gaabense Strandvej 30.

 

Foran til venstre Gaabense Strandvej 30 som blev benævnt: ”en fra stranden indtagen husplads i 1865.” Bageste række fra venstre er nr. 53+55+57 som er de gamle færgekarlehuse. Overfor er nr. 59A.

Luftfoto ca. 1945

 

Nu begyndte Lars Jørgensen at bygge både, pramme og små skibe og sammen med fiskeri fik hans store familie det daglige brød.

 

Lars Jørgensen har flere gange vovet sit liv for andre, først i krigen 1848/50 og senere i 1864, hvor han havde 10 børn, men også som færgekarl reddet flere menneskeliv, hvorfor han fik redningsmedaljen og ret til at bære den.

 

Senere blev der oprettet en fiskerifogedpost ved Gaabense som han beklædte til sin død i 1893, hvorefter den gik i arv til en af hans sønner, Laurits Larsen.

 

Børn af Kirstine Johanne Marie Hansen og Lars Jørgen Jørgensen:

Laura Larsen,1852 Bogø, viet 1881 til Olaf Frederik Rasmussen, født 1855 Vaalse

Hans P. Larsen, 1853 Sortsø

Jørgen Peder Larsen, 1855 Sortsø

Jacob Larsen, 1857 Gaabense

Ane Larsen, 1860 Gaabense

Mette Cathrine Larsen, 1862 Gaabense

Nicoline Marie Larsen, 1864 Gaabense

Viet til Hans Christian Sidenius Hansen

Anders Larsen, 1866 Gaabense

Bernhard Larsen, 1868 Gaabense

Laurits Larsen, 1870 Gaabense

 

 

 

En beretning om Jacob Larsen (søn af Lars Jørgen Jørgensen)

i Stubbekøbing Avis 25. november 1914

og ”Sømandsdaad” fra Dansk Søfartstidende:

 

Skipper Jacob Larsen, Vordingborg mistede livet på en rejse fra Svendborg til Kolding, ved at blive flået overbord fra sit fartøj ”Sandhammer” af Vordingborg.

 

Medens Jacob Larsen stod til rors, skulle sønnen under en halv storm ret agter indspile et af forsejlene, da bommen pludselig slog over, således at stødblokken ramte skipperen og slog ham over bord.

 

Øjeblikkelig tvang den 18 årige Kornelius Larsen, der nu var ene ombord, roret i læ, kastede alle fallene los, firede sejlene til dæks, løb fartøjet i vinden og satte jollen i vandet i den trappe sø.

 

Det lykkedes ham et øjeblik efter at få faderen bjerget ind i jollen, men denne var desværre allerede afgået ved døden som følge af slaget fra stødblokken.

 

Efter 10 minutters forløb var den raske sømand igen ombord, hvor han satte nødflag og derved tilkaldte nogle fiskere, der hjalp ham fartøjet ind i Lyø havn og senere udtalte deres beundring over den unge mands snarrådighed og kvikke manøvrer.

 

Jacob Larsen var født 1857 og blev 57 år. Begravet i Vordingborg.

 

 

©Gengivelse af artiklens indhold er ikke tilladt med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra forfatteren Margit Hansen