Velkommen til min hjemmeside

Gaabense

 

Efterskrift og kilder

 

Mine beretninger om Gaabense og Juul Andersen slægten fortæller om den gamle "Gaabense ånd", som jeg også selv har oplevet i min barndom.

 

En herlig svunden tid som desværre ikke kommer igen!

 

Det er dog mit kendskab til skibet ”Hans Juul” og skibsreder Laura Andersen der har givet mig den største inspiration til at skrive disse artikler.

 

Laura Andersen var nabo til mit barndomshjem og min farbror Peder Jepsen blev mønstret til skibet i 1921 som kok og i 1931 blev han skipper indtil sin død i 1946.

 

Min anden farbror Hans Jepsen blev mønstret i 1926 som bedstemand og var skipper fra 1946 til 1953, hvor ”Hans Juul” blev solgt efter Laura Andersens død.

 

Laura Andersen var en spændende nabo for min familie og en god arbejdsgiver for mine farbrødre. Det var et velhavende hjem med megen selskabelighed og en stor familie og vennekreds, som jeg også fik indblik i, idet min faster, Johanne Jepsen, var hushjælp og hjalp fru Andersen både til daglig og til fest. Jeg selv var bypige og sørgede for at sende pakker til familien fra Orehoved station og ordne småærinder.

 

Det er dog turene med ”Hans Juul” der var det vigtigste.

Når min familie skulle til Ærø kunne vi få et lift med ”Hans Juul.”

Hver gang skibet var på bedding i Stege var jeg med i 8-10 dage og levede på skibet i Stege. Sommerferien ombord på skibet, hvor vi sejlede de danske farvande tyndt, især Bornholm var meget besøgt, men også Egernsund, Køge, Haderslev, Svendborg og København nåede vi i flere gange i løbet af en ferie.

 

Der var altid to unge mænd med på ”Hans Juul,” ofte fra Bornholm, og det betød at vores familie fik kendskab til mange bornholmere og jeg har stadig kontakt med nogle af dem.

 

Det var en stor sorg for familien og for Gaabense den dag ”Hans Juul” blev solgt i 1953, men det er nu grundet min nysgerrighed blevet til denne artikel om ”Det gamle Gaabense og slægten ”Juul Andersen.”

 

Desværre er jeg ikke selv i familie med Juul Andersen slægten. Jeg har dog haft den fornøjelse at blive født i en af Færgegaardens arbejderhuse kaldet ”Lokomotivet”, som det senere har vist sig at være en hestestald til en købmandsgård fra omkring 1860.

 

Mine forældre var ansat på Færgegaarden og senere flyttede vi til huset Gaabense Strandvej 41, som var bygget af skibsfører P.V. Andersen, hvor der senere kom en tilbygning med aftægtsbolig for færgekarl Anders Peter Jørgensen og Kirsten Hansdatter, som var betalt af deres barnebarn Carl W. Andersen, Bangkok.

 

Kilder og hjælpere:

En særlig tak for hjælp og foto til: Hilda Andersen, Nr. Alslev, Vagn Juul Andersen, Masnedø, Johannes Juul Andersen, Canada, Bo Juul Andersen, Gilleleje, Hans Ole Petersen, Møns Museum, Mia Gerdrup, Bogø, Bent Isacsson, Silkeborg, Lokalhistorisk Forening, Nr. Alslev, Kathe Torp Jensen, Nr. Alslev, Lars Hermansen, Nykøbing F., Kort og matrikelstyrelsen.

 

Øvrige kilder:

Kirkebøger og folketællinger, Møens Folkeblad 1901, Danske i Siam af A. Kann Rasmussen, Politiets registerblade, avisartikler Folketidende, Wilhelm Bergsøe Slaget ved Gaabense, Årsskrifter Lokalhistorisk Forening Nr. Alslev, Småtræk af Gaabense Historie af Helene Strange, Historisk Samfund for Præstø amt, Fredede bygninger og kulturmiljøer, Lolland Falster Aarbog 1933, Gaabense Færgegaard af Svend Jørgensen, Nordfalsters avis, Flemming Schnack Jelsbak, Holte.

 

 

Skrevet af Margit Hansen født Jepsen

 

 

©Gengivelse af artiklens indhold er ikke tilladt med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra forfatteren Margit Hansen