Fra husmandssted til lystejendom

Om Bækkeskovstræde og Strandvejen -

imellem Herredsbækken og Krobækken før og nu

Velkommen til min hjemmeside

Hvorfor nu skrive en bog med titlen "Fra husmandssted til lystejendom" og beskrive matriklerne i Bækkeskovstræde og på Bækkeskov Strandvej?

 

Det vil vi gerne belyse i det følgende:

Lige siden Fladså Lokalhistoriske Arkiv den 28. oktober 2000 modtog en avisartikel fra Sydsjællands Venstreblad, skrevet den 16. august 1934, med artiklen " En Landsby opstår", har det været et ønske fra redaktørernes side, at den historie skulle der skrives en fortsættelse af.

Den begejstring og pionerånd der blev berettet om faldt vi fuldstændig for. Uddrag af artiklen findes under "Nybyggerne."

 

Vi begyndte vores research med undersøgelse af matrikler og interview af tidligere og nuværende beboere og kom selvfølgelig undervejs på både vildveje og sideveje. Det stod os hurtigt klart, at vi måtte sætte nogle grænser, hvis vi skulle skrive denne fortsættelse indenfor en rimelig tid!

 

Den første del af Bækkeskovstræde valgte vi fra, fordi den hører under ejerlav Engelstrup By og først engang i 1970erne, hvor alle veje skulle navngives, fik navnet Bækkeskovstræde. Førhen blev denne del omtalt som Engelstrup eller Mogensås og den sidste del som Strædet. Bækkeskov Gods og Huse samt Helledes Mølle er beskrevet i det omfang, der er relevant i denne sammenhæng.

 

Vi valgte de 10 husmandssteder der startede samtidig. De ligger som Perler på en snor, fem på hver side af Bækkeskovstræde. I 1935 kom yderligere et til på Strandvejen under de samme vilkår. Under nr. 26a, 26b og 28 har vi valgt at medtage Sjolte Strandvej nr. 25, idet de alle hører under Hjemmet For Udviklingshæmmede Børn Marjatta, hvor jordene dyrkes sammen som landbrug og gartneri. I den forbindelse er etableret en vej over Krobækken, der forbinder disse ejendomme.

 

Bækkeskovstræde nr. 23 og 30, samt Bækkeskov Strandvej fra nr. 74 til og med nr. 80, er medtaget på grund af, at de har været beboet, ligeså længe som vejen fra Bækkeskov Hovedgård til Strandvejen har været etableret. Deres jord blev købt af Jordlovsudvalget og der skete en omfordeling, hvor de indgår som husmandssteder, under de samme vilkår som Nybyggerne. De øvrige matrikler som har været etableret på Bækkeskov Strandvej har vi beskrevet under "Fortiden."

 

Vi beskriver omgivelserne, fortiden og udviklingen i det område, hvor de fem marker ligger imellem Herredsbækken og Krobækken. Vi har fået stillet fotoalbum og dokumenter til vores rådighed.

Der er mange muligheder når der skal vælges ud i alle de gode interview.

 

Det er vort ønske, at bogen beskriver udviklingen fra husmandssted til lystejendom samt fortæller historier og folkeminder om det kulturmiljø, der har været i området.

 

Margit Hansen, Bøgesø

Susanne Andersen, Vester Egesborg

 

Forord (fhv. borgmester i Fladså kommune Ole Steffensen)

 

Bogen er samlet og redigeret af to frivillige medarbejdere ved Fladså Arkiv nemlig Margit Hansen og Susanne Andersen, som fortjener megen ros for det flotte resultat, som ganske enkelt er en lille kulturhistorisk perle, -- alle facetterne er med.

 

Hovedvægten i bogen er naturligvis udstykningen i Bækkeskov-

stræde, men også tidligere begivenheder er belyst.

Bækkeskovs historie som til tider har været blodig er nøje beskrevet, ligesom Gøngernes aktiviteter under Svenskekrigen er omtalt.

 

Bogen belyser udviklingen i et lille hjørne af Danmark, men paralleller kan drages til mange andre steder i landet

 

Det er interessant, at læse om "Nybyggernes" første tid, hvor de startede på bar mark. Det var bestemt et hårdt slid, men i kraft af arbejdsomhed og sammenhold blev der skabt nogle mønsterbrug. som kunne brødføde familierne.

 

Tidstypisk er det, at de fleste af disse statshusmandsbrug nu er blevet til fritidslandbrug, købt af personer med andet erhverv end landbrug, og at Bækkeskovstræde har udviklet sig til at være et meget attraktivt sted at bo.

 

Det er naturligvis for mig personlig en stor glæde, at læse bogen da min familie og jeg boede på Bækkeskov Hovedgård fra 1966 -1974, hvor jeg var forpagter under to af de omtalte ejere, nemlig Else lllurn Trock Jansen og Børge Hinch. Mange af de i bogen omtalte personer har jeg kendt, men de mange gode historier fra egnen og området var også for mig ukendte.

Mange vil have stor fornøjelse af at læse bogen, som på fortrinlig vis beskriver livet og udviklingen i området. Bogen kan forhåbentlig også inspirere andre til at interessere sig for deres lokale område.

 

Sluttelig vil jeg ønske Fladså Arkiv tillykke med udgivelsen og ønske alle læsere rigtig god fornøjelse.

 

Ole Steffensen

fhv. borgmester i Fladså kommune

 

Bogen kan købes hos udgiveren:

 

Fladså Arkiv, Korskildevej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje

Tlf.: 55 96 00 14 torsdag 19-22

Mail: arkiv@fladsaa-arkiv.dk